Sikkerhedsbestemmelser for kano og kajakroning i Værebro Kano og Kajakklub

Marts 2023

§ 1

Sikkerhedsbestemmelser gælder for medlemmer af Værebro Kano og Kajakklub og andre, der deltager i vore ture, udøver sporten fra vor klubgrund eller benytter vore både. Sikkerhedsbestemmelser gælder også for brug af private fartøjer, når de anvendes i klubregi

Værebro Kano og Kajakklub’s bestyrelse har ledelsen af roningen og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til personsikkerhed og til klubmateriellets benyttelse

§ 2

Værebro Å og Roskilde Fjord er klubbens primære aktivitetsområde

Klubbens fartøjer kan anvendes overalt – på fællesture – og individuelt efter aftale med bestyrelsen

§ 3

Roning i kano og kajak forudsætter svømmefærdighed. Anvendelse af klubbens fartøjer forudsætter en svømmeevne på 600 m, gennemført uden hvil

Medlemmerne har ansvar for at holde svømmefærdigheden vedlige. Medlemmerne har ansvaret for egen sikkerhed, herunder at helbred, fysisk form, rofærdighed og udstyr svarer sikkerhedsmæssigt til de forhold, som roningen skal foregå under

Personer som ikke har ovennævnte svømmefærdighed må alene sejle på Værebro Å

§ 4

Kano og kajakroere skal altid at bære en godkendt svømmevest under sejlads.

§ 5 Ro-rettighed

Kajakret 1
Kajakret 1 gives til medlemmer, der ikke har gennemført kajakkursus eller som ikke har den krævede svømmefærdighed. Kajakret 1 giver alene adgang til roning på Værebro Å

Kajakret 2
Kajakret 2 gives til medlemmer, der har gennemført godkendt kajakkursus. Kajakret 2 giver adgang til at ro kajak i området på Roskilde Fjord, der er begrænset fra Jyllinge lystbådehavn i syd til Frederikssund i nord, i en max. afstand på 300 m fra kysten. Roere med kajakret 2 kan deltage i fællesture udenfor ovennævnte område

Kajakret 3
Kajakret 3 gives til medlemmer, der har opnået kajakret 2 og som har roet 300 km indenfor 2 år. Kajakret 3 giver adgang til at ro kystnært i beskyttet farvand efter eget valg

Kajakret 4
Kajakret 4 gives til instruktører og til roere på tilsvarende niveau. Kajakret 4 giver ret til at være turleder på ture og til at uddanne havkajak1 roere

Kanoret
Kanoret til roning udenfor Værebro Å forudsætter en svømmefærdighed på mindst 600m uden hvil. Medlemmer med kanoret anbefales at foretage entringsøvelse

Medlemmer, der ikke har ovennævnte svømmefærdighed, har alene adgang til roning på Værebro Å.

§ 6

Det anbefales, at medlemmerne oplyser om helbredsmæssige forhold, sygdomme mv, der kan få betydning for sikkerheden ved roning før deltagelse i fællesture

§ 7

For tildeling af en kajakret gælder desuden:

 • Den aktive roer er fyldt 18 år.
 • Er den aktive roer under 18 år forudsættes tilsagn fra forældre/værge
 • Den aktive roer har som minimum kendskab til reglerne “lov og ret på vandet”, ”Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak” og ”Værd at vide om kulde og beklædning til søs”, beskrevet i opslag fra Søsportens Sikkerhedsråd.

§ 8

Under roning i havne eller stærkt trafikerede farvande skal der altid føres lygte fra mørkets frembrud til daggry. Under roning i mørke skal ethvert fartøj medføre en klart lysende lygte, rede til brug

Under roning i havne skal alle kanoer og kajakker holde sig i højre side af sejlløbet og må på ingen måde komme i vejen for skibstrafikken

Ved optræk til uvejr, blæst eller tåge skal der straks søges land

En kano eller kajak, som er på tur, skal følge kystlinjen så nær, at roeren stadig har føling med land. Ved føling med land forstås, at man under alle forhold er i stand til at bjerge sig selv i land

Det er tilladt at krydse bugter og vige, når de meteorologiske forhold er gunstige

§ 9 Regler for vinterroning

Vinterroning omfatter perioden fra standerstrygning til standerhejsning. I denne periode må roning kun finde sted i tiden fra solopgang til solnedgang

For at færdes uden for Værebro Å skal følgende krav være opfyldt:

 • Roeren skal mindst have kajakret 3
 • Roeren skal have roet mindst 100 km i det indeværende kalenderår
 • Roeren skal være iført vinterbeklædning, f.eks. tørdragt eller Long John i kombination med tørjakke
 • Klubbens kajakker skal friholdes fra sejlads i is
 • Det anbefales, at
  • mindst to roere følges ad
  • der roes kontinuerligt i efterårsperioden og gennem vintersæsonen, således at vinterroning ikke kun er enkeltstående kajakture, når vandet er meget koldt
  • der gennemføres entringsøvelse i vinterbeklædning inden vinterroningen starter
  • der medbringes skiftetøj og håndklæde

§ 10 Andet

Bestyrelsen kan dispensere fra ovennævnte bestemmelser
Såfremt de nævnte bestemmelser ikke overholdes, kan retten til vinterroning revurderes af bestyrelsen
Disse sikkerhedsbestemmelser er gældende fra d. 26.marts 2023

Vedtaget af bestyrelsen for Værebro Kano og Kajakklub d. 27.02.2023