Retningslinier for ansvar og sikkerhed ved sejladsmed skoleklasser, spejdergrupper, mv (”eventsejlads”)

Marts 2023

Sejladsernes omfang

Sejlads i klubbens kanoer for skoleklasser og lærere, spejdergrupper med ledere og tilsvarende grupper i perioden maj – september opstrøms eller nedstrøms på Værebro Å. Omfatter arrangementet også sejlads på Roskilde Fjord, sker det, medmindre andet aftales, mellem Værebro Ås udmunding og Svaleklint eller Lønager Strandpark ved sejlads langs fjordens østbred, vanddybde ca. 1 m.
Turens omfang skal være aftalt på forhånd. Aftalt sejlads på Roskilde Fjord kan udelukkes, såfremt det på dagen efter klubbens (instruktørens) skøn blæser for meget.
Der sejles med max. 3 voksne eller 3 større børn eller 2 voksne og 1-2 mindre børn pr. kano.
Alle deltagere forsynes med svømmeveste eller evt. med egentlige redningsveste. Børn som voksne skal bære svømmevest/redningsvest.

Skolens, spejdergruppens og forældrenes ansvar

 • Skolen/spejdergruppen har et generelt og overordnet ansvar for eleverne/deltagerne, hvad enten sejladsen udføres i skoletiden eller udover almindelig skoletid.
 • Der deltager altid mindst én lærer/leder sammen med eleverne i sejladsen.
 • Skolens (kommunens)/spejdergruppens ulykkesforsikring dækker ulykkesskader på elever og lærer/leder.
 • Forældres eller værgers ansvarsforsikring dækker eventuelle materielle skader, som forvoldes af eleverne.
 • Skolen/spejdergruppen har ansvar for, at forældre eller værger er indforstået med elevernes deltagelse i sejladsen.
 • Deltagende lærer/leder har ansvar for, at eleverne/deltagerne er iført den udleverede svømmevest/redningsvest, før sejladsen påbegyndes.

Værebro Kano og Kajakklubs ansvar

 • Kanoer med tilhørende padler og svømmeveste/redningsveste er i forsvarlig stand.
 • Alle deltagere får udleveret svømmevest/redningsvest og instrueres i, hvordan man ifører sig vesten.
 • Instruktøren har erfaring med kanosejlads.
 • Sejlturens omfang er på forhånd nøje aftalt med skolen/spejdergruppen (læreren eller leder).
 • Der sejles ikke ud på Roskilde Fjord, selvom det på forhånd måtte være aftalt, såfremt det efter instruktørens skøn på tidspunktet for sejladsen blæser for meget.
 • Før sejladsen gives en kort instruktion i de mest elementære sikkerhedsregler.

Elementære sikkerhedsregler

 • Alle deltagere skal bære svømmevest/redningsvest under sejlads.
 • Ved ombordstigning og udstigning ved landgangsbro, stig ind og ud én for én. Øvrige støtter kanoen ved at holde fast i ræling hhv. landgangsbro.
 • For at forhindre kæntring,
  • står ombordværende ikke oprejst i en kano,
  • læner ombordværende sig ikke ud på én gang til samme side,
  • søg land, hvis der er behov for at skifte plads i kanoen under sejlads,
  • ved sejlads i åbent farvand, f.eks. på fjorde og søer, undgå at kanoen lægger sig langs ad en bølgekam, men læg stævnen direkte imod bølgekammen eller skråt imod