Reglement for brug af klubbens materiel

Marts 2023

A) Prøvetur

Potentielle medlemmer er velkomne til en gratis prøvetur på Værebro Å i forbindelse med en klubaften.

Prøveture i klubbens kajakker kan kun finde sted sammen med klubbens kajakinstruktør eller et medlem, udpeget af formanden.

B) Medlemmers private udflugter

Et medlem kan tage en ekstra klubkano (til gæster) med ud maksimum 2 gange i løbet af en sæson uden beregning.

Private gæster har ikke adgang til at benytte klubbens kajakker undtagen ved prøveture, jf. ovenfor.

C) Skoler, institutioner, foreninger m.v

Skoler, institutioner, foreninger og medlemmers arbejdspladser skal betale 25,- kr. pr. person pr døgn for lån af klubbens kanoer og materiel (prisniveau januar 2023)

D) Gæster på klubture

Medlemmer har fortrinsret til at deltage i klubbens arrangementer. Der er mulighed for at medtage gæster på klubture, hvis der er plads (kanoer, trailer, biler). Hver gæst kan højst deltage i to arrangerede ture, når de skal sejle i klubbens fartøjer.

Fællesudgifter deles ligeligt mellem alle deltagende

Gæster betaler desuden 25,- kr. pr. person pr. dag for lån af klubbens materiel. (prisniveau januar 2023)

E) Gæsteroere fra andre klubber

Medlemmer fra andre kano og kajakklubber kan efter aftale låne klubbens materiel