Privatlivspolitik – GDPR

Værebro Kano og Kajakklub behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde klubbens formål. Vi sletter alle oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – og sikrer, at disse oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige: Henrik Ørnebjerg, oernebjerg@live.dk, tlf 40917025

I forbindelse med medlemskab af klubben registrerer vi:

 • Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse
 • Fødselsdato
 • Hvor meget det enkelte medlem har roet
 • Kajakrettigheder
 • Hvem der har nøgler til klubhuset
 • CPR-nr ved børneattester på instruktører

Oplysningerne bruges til:

 • Opkrævning af kontingent
 • Klubinformation
 • Registrering af roture
 • Udstedelse af beviser til kajakroere
 • Bogføring

Hvem deler vi oplysningerne med

 • CPR-nr. ved børneattester deles med Rigspolitiet
 • Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer deles med DGI

Hvor gemmer vi oplysningerne

 • Kontingent- og bogføringsbilag opbevares hos kassereren
 • Regnskaber og bogføring arkiveres hos kassereren
 • Data fra ind/udmeldelse opbevares hos formanden

Rettigheder

Alle medlemmer har ret til at få adgang til egne oplysninger og til at få disse berigtiget

Privatlivspolitikkens revision

Bestyrelsen kan revidere denne politik i overensstemmelse med lovgivningen og retningslinjer udstukket af klubbens generalforsamling

Privatlivspolitikken er tilgængelig på klubbens webside

Værebro Kano og Kajakklub, ajourført den 14. maj 2020