2018-10-21 Tur på fjorden

Søndag d. 21. Oktober var dagen for endnu en besigtigelse af byggeriet af Kronprinsesse Mary’s bro. Byggeriet er jo godt i gang, og der har været flere muligheder for at besigtige selve byggepladsen. Men fra vandsiden ser det hele jo anderledes ud. Vi var 3, der deltog i denne søndagstur, Susanne, Dorrit og jeg. Erik var også ude at ro, men han kom senere på vandet. Vejret var rigtig fint kajakvejr denne søndag, så vi skød en fin fart, også pga en let søndenvind. Efter ca 90 min var vi fremme ved de store beton søjler. Placering af broelementer er godt i gang. Den store gule monteringskran er drabelig at skue fra kote 0. Susanne bidrog med anekdoter fra byggeriet af Farøbroen. Bl.a. denne held-i-uheld historie om det tilfælde, at der var bygget et broelement for meget til Farøbroen – samtidig med at et brofag på den gamle Storstrømsbro var faldet ned. Tilfældet var lykkeligt på den måde, at det ekstra broelement fra Farø netop passede ved den tabte fag på Storstrømsbroen. Alle blev glade. Historien blev lanceret d. 1. april, men ikke alle var lige opmærksom på det faktum.
Vi roede retur vest for Kølholm inden vi tog frokostpause i Skuldelev havn. Herefter var det den direkte vej tilbage til klubgrunden. Jo nærmere vi kom til klubgrunden jo tættere blev mængden af afskåret siv og planter, der flød i åen. Vel tilbage på klubgrunden hørte vi voldsom motorstøj. Det viste sig at være 4 mænd fra HedeDanmark, der gik i åen med buskryddere og skar bundvegetation. Kommunens center for teknik og miljø havde lovet at grødeafskæring var tilendebragt i uge 42. Det lykkedes ved at arbejde søndagen med. Det var Susanne’s hidtil længste tur – 16 km – i kajakken, og turen blev klaret i fin stil /Henrik