2018-09-25 Måneskinstur

Henriks pludselige opståede idé med en måneskinstur blev rundsendt med få dages varsel via mail til klubbens medlemmer, sammen med en opfordring til at huske lommelygte.
En spændende idé, som aldrig tidligere er prøvet i klubbens historie.
Det var også spændende om måneskinsturen skulle foregå til fods eller i et fartøj på Værebro Å.
Nysgerrig som jeg jo er, valgte jeg at møde op til arrangementet kl. 19.
Månen skulle efter almanakken stå op kl. 19:37 og være fuld – og det var den.
Der mødte flere nysgerrige op. Vi var Dorrit, Henrik Ø. (de blev ikke overrasket), Karin, John, Britt og hendes datter (i kano).
Naturligvis var der tale om en måneskinstur på åen. Der blev søsat en kano og fire kajakker. Turen gik til udmundingen ved Roskilde Fjord. Her lå vi og flød rundt omkring ”pælene”, mens vi så lysene ved Risø, og konturerne rundt langs fjorden.
Med blikket vendt mod Værebro Å, så vi et rødt skær bag bevoksningen, langsomt kom månen til syne og steg opad. Et ganske smukt syn, som ingen af deltagerne tidligere havde oplevet.
Efter at have nydt månen en tid, vendte vi fartøjerne mod klubben. Det var også en oplevelse at ro op ad åen i månens skær. Det var bestemt muligt at sejle uden kunstigt lys. Flere steder lyste månen direkte ned på åen. En hyggelig og interessant sejlads.
De medbragte lygter blev ikke taget i brug før vi var på klubgrunden og skulle pakke sammen efter en anderledes aften i godt selskab med kano og kajakker.
Det gode initiativ må gerne gentages næste år, måske kan flere medlemmer være med på en dejlig måneskinstur.
/ John