2018-04-22 Tur til Arresø

Sejlsæsonen 2018 startede med en tur til Arresø arrangeret af Jørn.

I turen deltog Jørn, Inger-Lise, Henrik, Dorrit, John, Freddy og Jørgen. Vi mødtes på klubgrunden kl. 8, dog stødte Freddy først til ved Arresø. Vi fik læsset fartøjerne (1 kano og 5 kajakker) selv om vi godt kunne mærke at det var først på sæsonen og at der skulle et par ture til inden det igen blev rutinearbejde.

I 2 biler kørte vi til Auderød Havn hvor turen starter. Den er anlagt som havn til Søværnets Eksercerskole der tidligere lå på Arrenæs og er nu et dejligt fritidsområde med gode muligheder for at sætte både i vandet, toiletter, borde og bænke mv. og udgangspunkt for Frederikke, der sejler turistture på søen.

Kl. 9:30 var vi alle på vandet. Jørn og Inger Lise sejlede i kano mens de øvrige sejlede i kajak. Vejret viste sig fra sin bedste side med sol fra en let sløret himmel og tæt på havblik.

Første mål var Arresødal, der ligger hvor kanalen, der afvander Arresø, er afspærret med en sluse. Det var en sejltur på ca. 45 min hvor vi sejlede stille og roligt og nød det gode vejr og omgivelserne.

Arresø er Danmarks største sø med et areal på ca. 41 km2. Søen er lavvandet med en største vanddybde på 5,6 m. Desværre er søen også meget forurenet bl.a. forbi Pøleå gennem mange år har ført spildevand fra Hillerød til søen. Det medfører, at der er mange alger i vandet og næsten ingen vandplanter. Fuglelivet er som følge heraf meget begrænset. Når man ser en sø som Arresø sætter man ekstra pris på det fantastiske fugleliv på Roskilde Fjord.

Vandspejlet i Arresø ligger ca. 4 m over havoverfladen. Kanalen, der afvander Arresø, er gravet og stod færdig i 1719. I 1728 begyndte man at udnytte vandkraften og det blev starten til Danmarks første industriby Frederiksværk. Man havde bl.a. krudtmølle og kanonstøberi. Kanoner støbt i Frederiksværk står stadig på Kronborg og salutkanonerne er verdens ældste kanoner i brug!

Vandet fra Arresø bruges stadig til stålproduktion, idet det er kølevand til Det danske Stålvalseværk kanonstøberiets morderne afløser. Man mærker næsten historiens vingesus.

Det er historie og vi nåede frem til Arresødal hvor en del af de gamle industribygninger er bevaret. Vi kom i land i noget der nok har været en park til hovedbygningen og nød formiddagskaffen i det grønne. Bøgen var lige begyndt at springe ud og vejret var fantastik.

Efter formiddagskaffen fulgte vi søbredden mod nordøst. Lige ved kanalens udløb er der et lavt ”fugletårn” og lidt senere kom vi forbi en skarvkoloni. Efter ca. 4,5 km sejlads drejede vi mod øst og fortsatte til Ramløse havn hvor vi spiste frokost. Der var godt aktivitet på havnen. Bådene skulle klargøres så de kunne komme i vandet.

Efter frokost fortsatte vi ca. 2,5 km til sydsiden af Arrenæs hvor der ligger en shelter i skoven. Landgangen var lidt besværlig, men vi blev belønnet af borde og bænke i en dejlig lysning i skoven ved shelteren. Her drak vi eftermiddagskaffe og fik spist de sidste småkager hvorefter turen gik tilbage til Auderød havn hvor bådene blev læsset og vi sagde farvel til Freddy. Vi måtte konstatere at traileren også var blev lidt ”støvet” hen over vinteren så vi måtte hen omkring en tank for at få noget mere luft i hjulene.

Tilbage på klubgrunden læssede vi af og ordnede bådene så de er klar til en anden dejlig klubtur. Tak til Jørn for en velarrangeret tur.

Sejlet distance ca. 15 km.

Jørgen N

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s